Vereniging Aanpak Tellerfraude

Autofabrikanten moeten kilometerteller beter beveiligen

Autofabrikanten moeten kilometerteller beter beveiligen

Vanaf september 2017 komen alleen nieuwe modellen nog door de Europese typegoedkeuring, waarvan de kilometerteller ‘afdoende beveiligd’ is tegen manipulatie.

 

Dat schrijft de Europese Commissie in een eerder gepubliceerde nieuwe verordening. De maatregel is bedoeld om fraude met kilometertellers, zoals het terugdraaien van tellerstanden bij import-occasions, tegen te gaan. 

 “De fabrikanten zorgen ervoor dat herprogrammering van de kilometerstand, het boordnetwerk of enige regeleenheid in de aandrijflijn en indien aanwezig de zendeenheid voor gegevensuitwisseling op afstand onmogelijk is”, vermeldt EU-verordening 2017/1151. “De fabrikanten passen systematische manipulatiebestrijdingsstrategieën en schrijfbeveiliging toe om de integriteit van de kilometerstand te beschermen. Methoden die een afdoende mate van manipulatiebeveiliging bieden, worden door de goedkeuringsinstantie goedgekeurd.”

Onder meer de RDW gaat vanaf september de beveiliging van de kilometertellers beoordelen bij de toelatingskeuring van nieuwe automodellen. Het effect van deze maatregel wordt pas duidelijk wanneer deze auto’s op de markt komen als gebruikte auto.