Vereniging Aanpak Tellerfraude


Tellerfraude is een onderschat en veelvoorkomend probleem. Van de auto's die in Nederland rondrijden waren op 1 januari 2016 163.000 auto’s met een onlogische tellerstand geregistreerd. Dit kost ons land zo’n 160 miljoen euro per jaar.

De tellerstand van een voertuig heeft invloed op de prijs, de veiligheid en de onderhoudscondities. Een auto met een lage tellerstand is meer waard. Wie een voertuig koopt met een teruggedraaide teller, betaalt meestal teveel geld en loopt kans op onverwachte en dure reparaties.

Sinds 1 januari 2014 zijn kilometercorrecties bij wet verboden. Sinds die tijd houdt RDW de database bij die zij van de Stichting Nationale AutoPas hebben overgenomen.

Bij iedere reparatie boven de € 150,- moet iedere RDW erkenninghouder (ruim 25.000 autobedrijven in Nederland) een stand doorgeven. Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner en wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

Bij de aankoop van een auto is het belangrijk dat u zelf de tellerstand controleert. Als uit de controle blijkt dat de tellerstand onlogisch is, dan kunt u teruggaan naar het bedrijf waar u de auto gekocht heeft. Het autobedrijf kan bij aankoop van een voertuig een (gratis)Tellerrapport afgeven, vraag hier om. U kunt zelf controleren of dit Tellerrapport geldig is of niet. Als u een volledig overzicht van de tellerstanden van uw voertuig wilt hebben dan kunt u bij de RDW de tellerstandhistorie opvragen.